Zbigniew Świder

Strona główna | Badania | Dydaktyka

Konsultacje w semestrze zimowym 2006/2007

poniedziałek, 12.00-13.00, pok. D207b

środa, 11.00-13.00, pok. D207b

Sterowniki Mikroprocesorowe

Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51: architektura wewnętrzna mikrokontrolera, ALU, pamięci prog­ramu, danych, rejestry uniwersalne i specjalne, struktura portów wejścia-wyjścia, układy czasowo-licznikowe, port szeregowy, system przerwań, rozbudowa pamięci, wejścia-wyjścia oraz systemu przerwań.

Pakiet programowy firmi KEIL - kompilator języka C (C51), asembler (A51), konsolidator/lokator (L51), symulator/ debugger (dScope 51). Podstawowe opcje, uruchamianie i testowanie progra­mów, modelowanie (symulacja) otoczenia mikroprocesora 8051  (klawisze, wskaźniki, przetwor­niki a/c i c/a, ... ).

Organizacja oprogramowania sterowników i regulatorów: pętla główna, przerwania, tryb konfi­guracji, zmiana wartości parametrów, obsługa panelu operatorskiego, komunikacja z komputerem nadrzędnym, autodiagnos­tyka, starty/restarty. Układy mikroprogramowane - idea, realizacja, przykłady zastosowania.

Klasyfikacja regulatorów i sterowników, charakterystyka regulatorów PID: sterowanie ciągłe, krokowe i dwu­położeniowe, rodzaje układów regulacji, konfiguracja i parametryzacja, elementy wizualne paneli.

Programowalny Sterownik Wielofunkcyjny PSW-8:  Idea konfiguracji, obsługa panelu na etapie konfiguracji, fazy konfiguracji, bloki funkcyjne (proste i złożone), przykładowe konfiguracje.

Właściwości algorytmu PID: modyfikacje algorytmu, bezuderzeniowe przełączanie Auto-Man, zmiana para­metrów, samonastrajanie. Wybrane przemysłowe regulatory PID:  RF-537, SIEMENS DR-20, ... - obsługa, progra­mowanie, przykłady zastosowań

Literatura:

1.    Sterowniki mikroprocesorowe.  Skrypt Politechniki Rzeszowskiej pod redakcją Z. Świdra, Rzeszów 1999

2.    Rydzewski A.:  Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51.  WNT, Warszawa 1995

3.    Doliński J.:  Mikrokomputer jednoukładowy Intel 8051.  PLJ, Warszawa 1993

4.    Majewski J., Kardach K.: Mikrokontrolery jednoukładowe 8051 – programowanie w języku C w przykładach.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995

5.    Trybus L. : Regulatory wielofunkcyjne.  WNT, Warszawa 1992

Mikroinformatyka

Sterowanie logiczne – układy kombinacyjne i sekwencyjne i ich realizacje mikroprocesorowe. Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51: architektura wewnętrzna mikrokontrolera, jednostka arytmetyczno-logiczna, pamięci programu, danych, rejestry uniwersalne i specjalne, cykl rozkazowy, struktura portów wejścia-wyjścia, układy czasowo-licznikowe, port sze­regowy, system przerwań, rozbudowa pamięci, wejścia-wyjścia oraz sys­temu przerwań.

Pakiet programowy firmi KEIL - kompilator języka C (C51), asembler (A51), konsolidator/lokator (L51), symulator/debugger (dScope 51). Podstawowe opcje, uruchamianie i testowanie programów, modelo­wanie (symulacja) otoczenia mikroprocesora 8051  (klawisze, wskaź­niki, przetworniki a/c i c/a, ... ).

Organizacja oprogramowania sterowników i regulatorów: pętla główna, przerwania, tryb konfiguracji, zmiana wartości parametrów, obsługa panelu operatorskiego, komunikacja z komputerem nadrzędnym, auto­diagnostyka.

Literatura:

1.       Sterowniki mikroprocesorowe.  Skrypt Politechniki Rzeszowskiej pod redakcją Z. Świdra, Rzeszów 1999

2.       Rydzewski A.:  Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51.  WNT, Warszawa 1995

3.       Doliński J.:  Mikrokomputer jednoukładowy Intel 8051.  PLJ, Warszawa 1993

4.       Majewski J., Kardach K.: Mikrokontrolery jednoukładowe 8051 – programowanie w języku C w przykładach.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995